Povinná výbava vozidla při cestě do zahraničí

13.6.2019

Plánujete cestu do zahraničí a zajímáte se o rozdíl v povinné výbavě pro jednotlivé evropské země a povinnou výbavou, kterou určuje zákon ČR prostřednictvím vyhlášek č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb.? Máme pro vás aktuální přehled, co není součástí povinné výbavy u nás v ČR a čím se povinně dovybavit při vycestování do jednotlivých evropských zemí.


Vídeňská úmluva o silničním provozu


Od roku 1968 je v platnosti vídeňská Úmluva o silničním provozu, která mimo jiné sděluje, že povinnou výbavu vozu určuje země, ve které je automobil registrován. To pro řidiče znamená, že pokud máte aktuálně platnou povinnou výbavu vozu pro ČR, tak se nemusíte bát postihu v zahraničí. I přesto, že policie za našimi hranicemi by tedy měla kontrolovat vůz registrovaný v České republice dle našich předpisů, tak se ne vždy můžeme setkat se zcela korektním jednáním příslušníků policie.


Jaké jsou rozdíly v povinné výbavě pro jednotlivé evropské země v porovnání s ČR?


Seznam, čím se dovybavit pro cestu do následujících zemí nad rámec povinné výbavy v ČR.


Albánie

 • povinné je tažné lano
 • povinnost mít helmu pro všechny cyklisty


Bělorusko

 • odpovídající zádržný systém pro děti od 12 let, přeprava pouze na zadních sedadlech


Belgie

 • reflexní vesta je povinná pouze pro řidiče motorového vozidla
 • odpovídající zádržný systém pro děti do 135 cm
 • na předním sedadle nesmí být přepravovány děti od 3 let do 135 cm ani v zádržném systému


Bosna a Hercegovina

 • na předním sedadle nesmí být přepravovány děti do 5 let a ani v zádržném systému
 • povinnost mít vestu pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události
 • povinnost mít helmu pro všechny cyklisty


Bulharsko

 • povinnost mít hasící přístroj ve všech vozidlech vyjma motocyklů
 • povinnost mít vestu pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události
 • odpovídající zádržný systém pro děti do 150 cm, přeprava pouze na zadních sedadlech
 • na předním sedadle nesmí být přepravovány děti od 3 let do 150 cm a ani v zádržném systému


Černá Hora

 • povinnost mít helmu pro všechny cyklisty
 • povinnost mít vestu pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události
 • odpovídající zádržný systém pro přepravu dětí do 12 let
 • na předním sedadle nesmí být přepravovány děti od 5 let do 12 let a ani v zádržném systému


Chorvatsko

 • s vyjímkou dětí do 2 let, které jsou umístěné ve „vajíčku“ a s vypnutým airbagem nesmí děti cestovat na předních sedadlech
 • zákaz přepravovat děti do 12 let na motocyklu či mopedu
 • povinnost mít 2 trojúhelníky pro vozidla s přívěsem
 • hasící přístroj je povinný pro vozidla kategorie N (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů)
 • povinnost mít helmu pro děti do 16 let


Dánsko

 • povinnost používat výstražná světla svého vozu na dálnici, aby řidič varoval ostatní motoristy před tvorbou kolony nebo jiným nebezpečím (například nehodou, překážkou na vozovce, ...)
 • odpovídající zádržný systém pro děti do 135 cm


Estonsko

 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události a za snížené viditelnosti
 • hasící přístroj je povinný pro dvoustopá motorová vozidla
 • povinnost mít ve vozu dva zakládací klíny pro zaklínění vozidla při parkování v kopci


Finsko

 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události a za snížené viditelnosti
 • povinnost mít helmu pro každého cyklisty
 • odpovídající zádržný systém pro děti do 135 cm


Francie

 • povinnost mít alkohol měřič ve voze
 • zákaz cestovat na předním sedadle pro děti do 10 let v případě, že zadní sedadla jsou volná
 • povinnost mít na palubě takový počet reflexních vest kolik je osob na palubě dopravního prostředku
 • povinnost mít tzv. nízkoemisní plaketu ve vybraných městech, kde jsou zavedeny nízkoemisní zóny
 • zákaz používání sluchátek na poslech hudby a handsfree sady do ucha pro cyklisty, motorkáře, řidiče čtyřkolek a řidiče motorových vozidel
 • povinnost mít speciální motorkářské rukavice a helmu motorkáře a skůtry
 • zákaz zatmavených bočních čelních skel (spolujezdec a řidič)
 • odpovídající zádržný systém pro děti do 10 let a výhradně na zadních sedadlech pokud nejsou obsazena


Irsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 150 cm nebo 38 kg
 • zákaz kouření ve vozu při přepravě osob mladších 18-ti let a těhotných žen
 • zákaz používání klaksonu (troubení) v době od 23 hodin do 7 hodin


Itálie

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 150 cm nebo 36 kg
 • zákaz kouření ve vozu při přepravě osob mladších 18-ti let a těhotných žen
 • povinnost zajistit děti přepravované ve vozidlech registrovaných v zahraničí, dle právních předpisů platných v zemi původu
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události
 • povinnost mít reflexní vestu pro cyklisty a motorkáře při jízdě za snížené viditelnosti nebo v tunelu
 • zákaz přepravovat děti do 4 let na motocyklu
 • povinnost při převozu kol na držáku umístěném na tažném zařízení mít umístěnou reflexní desku o velikosti 50 x 50 cm


Kypr

 • zákaz přepravy dětí na předním sedadle pro spolujezdce
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události
 • zákáz konzumace jídla a pití při řízení vozidla
 • povinnost mít ve vozidle dva výstražné trojúhelníky
 • zákaz kouření ve vozu při přepravě osob mladších 16-ti let a těhotných žen


Litva

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 135 cm
 • zákaz přepravovat děti do 12 let a menší jak 135 cm na předních sedadlech vozu
 • povinnost mít hasicí přístroj jen ve dvoustopém vozidle
 • povinná reflexní vesta pouze pro řidiče a motorkáře


Lotyšsko

 • povinnost mít reflexní vestu pro chodce, cyklisty a motorkáře při jízdě za snížené viditelnosti
 • povinnost mít jeden hasicí přístroj v osobních autech a dva v autobusech s váhou nad 5 tun
 • povinná helma pro děti mladší 12-ti let
 • povinná autolékárnička u autobusů a s více než 25 místy k sezení jsou povinné dvě


Lucembursko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 17 let nebo do 150 cm
 • zákaz přepravy dětí od 3 do 17 let nebo do 150 cm na předním sedadle
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události
 • navigace musí být umístěna v levém dolním rohu čelního skla, ale nesmí ohrožovat výhled řidiče
 • zákaz přepravovat děti do 12 let na motocyklu


Maďarsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 135 cm
 • zákaz přepravy dětí od 3 do 135 cm na předním sedadle
 • povinnost svítit mimo města a všechny žárovky musí být provozuschopné
 • povinnost mít reflexní vestu pro chodce, cyklisty a motorkáře při jízdě za snížené viditelnosti


Malta

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 10 let nebo do 135 cm


Makedonie

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let
 • zákaz přepravy dětí od 5 do 12 let na předním sedadle
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z motorového vozidla během mimořádné události
 • zákaz jízdy dětí na kole do 10 let na veřejných komunikacích


Moldávie

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let
 • zákaz přepravy dětí od 3 do 12 let na předním sedadle


Německo

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 150 cm
 • zákaz přepravy dětí od 3 do 150 cm na předním sedadle
 • povinná reflexní vesta jen pro řidiče vozidel registrovaných v Německu
 • povinnost mít tvz. nízkoemisní plaketu pro nízkoemisní zóny v určitých městech


Nizozemsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 135 cm
 • povinnost přepravovat děti do 8 let věku na jízdním kole jen na speciálním dětském nosiči či vozíku za jízdním kolem


Norsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 150 cm
 • zákaz přepravy dětí od 4 let do 150 cm na předním sedadle
 • povinná reflexní vesta jen pro řidiče vozidel registrovaných v Norsku


Polsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti od 12 let nebo do 150 cm
 • zákaz přepravy dětí do 150 cm na předním sedadle
 • povinnost mít reflexní vestu pro chodce, cyklisty a motorkáře pohybující se po komunikaci za snížené viditelnosti
 • povinnost mít hasicí přístroj ve dvoustopém vozidle


Portugalsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 135 cm
 • zákaz přepravy dětí do 12 let nebo do 150 cm na předním sedadle
 • zákaz používat tzv. on-board kamery ve vozidle
 • zákaz používání antiradarů
 • povinnost mít dvě zpětná zrcátka u motocyklu


Rakousko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 14 let nebo do 150 cm, od výšky 135 cm je možné použít tzv. podsedák
 • zákaz používat tzv. on-board kamery ve vozidle
 • povinnost mít helmu pro děti do 12 let, v Dolním Rakousku do 15 let
 • povinnost mít lékárničku také pro motorkáře v pevném obalu, který brání ve znečištění obsahu lékárničky
 • povinnost mít reflexní vestu pro řidiče motorového vozidla a pro ostatní člleny posádky vozu
 • povinnost mít v nízkoemisních zónách pro vozidla kategorie N bez omezení váhy tzv. emisní plakety a informovat se předem dle aktuálního vývoje


Řecko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 11 let nebo do 135 cm
 • zákaz handsfree sad
 • povinnost mít hasící přístroj ve dvoustopých vozidlech
 • zákaz kouření ve vozu při přepravě osob mladších 12-ti let a těhotných žen


Rumunsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 150 cm
 • povinnost mít hasící přístroj ve dvoustopých vozidlech
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z motorového vozidla během mimořádné události


Slovensko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 150 cm nebo 36 kg
 • povinnost mít reflexní prvek pro chodce a cyklisty, kteří se pohybují po neosvětlené komunikaci mimo zastavěné území a také při snížené viditelnosti
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z motorového vozidla během mimořádné události
 • povinnost mít helmu na kole pro děti do 15 let. Všichni musí mít helmu mimo města
 • zákaz umístění navigace na čelním skle v zorném poli řidiče


Slovinsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 150 cm
 • povinnost mít helmu na kole pro děti do 15 let
 • zákaz použití antiradarů včetně těch umístěných v navigaci
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z motorového vozidla během mimořádné události
 • zákaz přepravovat děti do 12 let na motocyklu


Srbsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let
 • zákaz přepravy dětí od 3 do 12 let na předním sedadle
 • povinnost mít reflexní prvek pro chodce, cyklisty pohybujícížené viditelnosti nebo v tunelu
 • povinnost mít reflexní prvek pro chodce a cyklisty, kteří se pohybují po neosvětlené komunikaci mimo zastavěné území a také při snížené viditelnosti
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého, kdo vystupuje z motorového vozidla během mimořádné události


Španělsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 135 cm
 • povinnost mít sebou náhradní dioptrické brýle nebo kontaktní čočky pro ty řidiče, kteří brýle a čočky užívají
 • zákaz vozit navigaci či jiné zařízení připevněné na čelním skle
 • povinnost mít reflexní vestu pro každého ve vozidle
 • povinnost nosit helmy pro každého cyklisty mimo města


Švédsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 15 let nebo do 135 cm
 • povinnost nosit helmy pro cyklisty do 15 let
 • povinnost mít zapnutá obrysová světla nebo v případě poruchy výstražná světla pro zaparkovaná vozidla nebo která zastavila v noci, včetně úsvitu a soumraku a za špatného počasí


Švýcarsko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 150 cm
 • povinnost použít obrysová světla během doby např. před železničním přejezdem
 • zákaz použití antiradarů včetně těch umístěných v navigaci


Turecko

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 150 cm nebo do 36 kg
 • povinnost nosit helmy pro každého cyklisty
 • povinný hasicí přístroj pro dvoustopá motorová vozidla
 • povinnost mít ve výbavě dva výstražné trojúhelníky pro osobní vozidla


Ukrajina

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 145 cm
 • zákaz přepravy dětí mladších 12-ti let a menší 145 cm na zadním sedadle motocyklu
 • povinný hasicí přístroj v osobních autech a dva hasicí přístroje v autobusech


Velká Británie

 • odpovídající zádržný systém pro děti do 12 let nebo do 135 cm
 • řidiči s levostranným řízením by měly být zajištěni tak, aby jejich světlomety byly upraveny pro jízdu na levé straně, v opačném případě hrozí pokuta do výše 1000 liber
 • neplatí zde osvědčení zdravotní způsobilosti, které je vydáno v zahraničí a svého držitele osvobozuje od používání bezpečnostního pásu
 • zákaz kouření ve vozu při přepravě osob mladších 18-ti let a těhotných žen

Povinnost zimních pneumatik 2021/2022

17.9.2021

Od 1. listopadu do 31. března je dle zákona povinné mít nazuté na automobilu zimní pneumatiky. V některých případech je možné i po prvním listopadu jezdit stále na letních pneu.

Jaká je minimální hloubka dezénu pneumatik

18.8.2019

Minimální hloubku dezénu pneumatik v ČR ukládá zákon. Rozlišujeme minimální hloubku dezénu u letních (1,6 mm) a zimních pneumatik (4 mm).

Jaký je správný tlak v pneumatikách

27.7.2019

Správný tlak v pneumatikách se odvíjí od modelu automobilu, typu a velikosti pneumatik a vytěžovanosti vozu - hmotnosti nápravy.